Olvasási idő 3 perc

múlt és jelen

SAJTOS GÁBOR: PASARÉTI GYÜLEKEZETI HÁZ

BOJÁR IVÁN ANDRÁS | ÉPÍTÉSZET

Rimanóczy Gyula mára ikonikussá vált Pasaréti téri katolikus temploma 1934-ben sok viszontagság, és természetesen a modern architektúrával szembeni kincstári berzenkedés, ellenére valósult meg. A tér, amely már maga is e templom építészeti és szellemi minőségét tekintette kiindulási pontnak, szintén Rimanóczy tervei szerint 1937-ben vette fel mai formáját.

Akkorra készült el a buszvégállomás. Ennek megújulásáról valamikor 2000 környékén egykori lapom, az Octogon hasábjain alaposan megemlékeztünk. Minderről, s a Pasarét számos modernista, magyar szóhasználat szerint “bauhaus” építészetéről, nagyon helyesen, egy tábla is megemlékezik a buszvégállomásban működő bisztró portálüvegén. A nyilvánvalóan domináns és színvonalas térteremtő építészeti gondolattal szemben termszetesen egyetlen olyan épület emelkedett a téren, amelynek fogalma sincs hogy hol van, és ez az Aldi doboza. Számára éppoly közömbös és semmitmondó a helyszín, mintha mondjuk Kaposvár netán Graz vagy Pilsen bevezető útja mentén állna.

Nem így a Sajtos Gábor Dla (SAGRA építész) tervezte, s a buszvégállomás mögött megbúvó Pasaréti Gyülekezeti Ház és a templom épületéhez kapcsolt, általam nem ismert funkciójú, vélhetőleg a népszerű templom számára új tevékenységeket biztosító épületszárny. Érdemes megnézni, ahogy ez az új, hosszan elnyúló tömeg milyen gyógyító módon tesz rendet a klasszikus modern templom és a hetvenesévek szövetkezeti társasház modernje között. Érdemes megfigyelni azt is, hogy milyen finoman létrejött optikai kapcsolódás teszi egységgé a bisztró mögött kissé eldugott, a Pasaráti út túloldalán álló közösségi házat és a templom központi tömbjét. Érdemes szemügyre venni továbbá azt is, hogy egyes markáns építészeti motívumok, megoldások, amilyenek a körablakok, a templomkapú vízszintes osztása, az árkádívek, milyen magátólértetődő természetességgel vándorolnak át az új épületekre, s hogy az így képződő ritmusok, szekvenciák, fény-árnyék hatások milyen következetesen alakítják komplex egységgé az immáron három és fél épületből álló, nyolcvanöt év és több nemzedék közös gondolkozását őrző városépítészeti kompozíciót.

Történt itt szép csöndben valami, ami a nagy elzüllésben, elbutulásban mégiscsak reményt kelt. Ami éppen úgy működik, ahogy a kultúrának működnie kell, ahol a tettek, gesztusok, állítások a helyükön vannak. Ahol a múlt és a jelen összeér.

Rimanóczy épületegyüttese a 20. századi magyar építészet egyik legszebb bekezdése volt eddig is. Most Sajtos és irodája, igencsak szép szavakkal beleírta magát ebbe az építészettörténetbe.

irodalom/esszé

Bojár Iván András: BOG A TENYÉREN, avagy a magyar Muszeion pusztulása

Bojár Iván András: HAZÁM, HAZÁM! - FÖLD, FÖLD!

AZ AI-t kérdezte a szerkesztö BIA: HOVÁ KÖLTÖZZÜNK A KLIMAVÁLTOZÁS NEGATIV HATÁSAI ELÖL

irodalom/publicisztika

Bojár Iván András: FÉSZBUKLÁZADÁST A FÉSZBUK ELLEN!

Bojár Iván András: AZ EMBER DOLGA

Bojár Iván András: NYILATKOZAT

Bojár Iván András: VIKTORIA ÉS A GYŐZELEM

irodalom/novella

Bojár Iván András: FURCSA ÉV

Bojár Iván András: HÉT ZUHANÁS

Bojár Iván András: AMIKOR JÉZUSKRISZTUS MEGMENTETTE DÉDAPÁMAT

Bojár Iván András: A KÉTELY

Bojár Iván András: EGY ZONGORA TÜNDÖKLÉSE ÉS BUKÁSA

Bojár Iván András: FÓLIA ALÁ-VALÓ LOVE STORY

Bojár Iván András: TALÁLKOZÁS A HÓBAN

irodalom/kisregény

Bojár Iván András: A SZÉP CIGÁNY

kultúra/művészet

Bojár Iván András: A SZŐ(K)KENŐ SZARVAS

Bojár Iván András: HASADT VILÁG - Hauer Lajos kiállítása elé

Bojár Iván András: PÉCS, ART, SATÖBBI

Bojár Iván András: AZ ÉDENKERT HÍDJA

Bojár Iván András: AMIKOR A RENDKÍVÜLI VÁLIK HÉTKÖZNAPIVÁ - Stépán Viŕag kiállítása

kutúra/építészet

Bojár Iván András: MÚLT ÉS JELEN Sajtos Gábor: Pasaréti Gyülekezeti Ház

kultúra/film

Bojár Iván András: MEGMÉRGEZETT ORSZÁG

kultúra/színház

Bojár Iván András: RÖHEJESEN KOMOLY ELŐADÁS

10millió fa/tárca

Bojár Iván András: TU BISHVAT - A fák új éve

Bojár Iván András: A KIVÉGZÉSEK UNALMÁRÓL

irodalom/napló

Bojár Iván András:
UKRAJNAI UTAKON No.1.

UKRAJNAI UTAKON No.2.
UKRAJNAI UTAKON No.3.
UKRAJNAI UTAKON No.4.
UKRAJNAI UTAKON No.5.
UKRAJNAI UTAKON No.6.
UKRAJNAI UTAKON No.7.
UKRAJNAI UTAKON No.8.
Bojár Iván András: APANAP
Bojár iván András: BUDAI TÖRTÉNET ÖTVENHATRÓ

Bojár Iván András: A KIVÉGZÉSEK UNALMÁRÓL

beszélgetések/podcastok

Fábián Luca és Fehér Virág: KÁLI HOLTAK ÉS ELEVENEK

Bojár Iván András: BUDAPEST TELI VAN FALUVAL

Bojár Iván András: SZEGŐ JÁNOS - HÁNYFÉLEKÉPP OLVASHATÓ EGY VÁROS?

Bojár Iván András: TORMA TAMÁS - A VÁLTOZÁS NEM JÓ VAGY ROSSZ, HANEM VAN

space
space
space
space
space
space
SPACE
SPACE
space

irodalom/karcolat

Bojár Iván András: FELFOGHATATLAN!

Bojár Iván András: BOLOND MARI

irodalom/portré

Bojár Iván András: TAMÁS BÁCSI