tárca

"bioszféra felettes én"

A VALLÁS ÉS A TUDOMÁNY SZÖVETSÉGE AZ ÉLETVESZÉLYES NACIONALIZMUS ÉS AZ ÖNCÉLÚVÁ VÁLT PROFITHAJHÁSZÁS ELLEN

♦ OROSZ JENŐ | TÁRCA

Kudarcot vallott a Föld élővilágáért aggódó tudományos gondolkodás azon törekvése, hogy a globális gazdaság szereplőit rávegye a természeti erőforrásokkal való takarékos bánásmódra. Ráadásul a nemzetközi politikát meghatározó nemzetállamok cseppet sem „okosabbak” a profithajhász érdekeket képviselő vállalatoknál: ők is csak önző és rövidtávú célokat akarnak elérni a saját, pitiáner választási érdekeik mentén. Most, amikor az ökoszisztéma megmentése és azon belül az emberi civilizáció fennmaradása azon múlik, hogy vajon az emberi faj képes lesz-e önmagát – a szaporodását, fogyasztását, vagyoni különbségeit, szeméttermelését – bölcsen korlátozni globális szinten, most derült ki a II. világháború utáni, az ENSZ által képviselt, nemzetállami rendszer cselekvésképtelensége.

A kulcsszó a „bölcsesség”, ami nem más, mint a „Felettes Én” szemléletmódja: → Folytatás

2023.02.02. 10:28

tu bishvat

(ט״ו בִּשְׁבָט)

A FÁK ÚJ ÉVE

♦ BOJÁR IVÁN ANDRÁS | TÁRCA

A zsidó világrendben a fák mindig kulcsfontosságú, tisztelt szerepet töltöttek be. A teremtéstörténet szerint a magot hozó növények és gyümölcsfák minden más élőlény előtt kerültek a Földre (1Mózes 1:11-12). 

Amit Isten elsők között tett tehát, miután megszilárdította a földet, az volt, hogy fákat ültetett! (“És növesztett az Örökkévaló Isten a földből mindenféle fát, kívánatosat a tekintetre és jót az eledelre; az élet fája pedig a kert közepén volt, meg a jó és rossz tudásának fája.” (M.I. 2:9)

A talmudi bölcsek úgy vélték, az emberiség,… → Folytatás

2023.02.10. 12:46

kárpát-medencei klíma

FORGATÓKÖNYV

OROSZ JENŐ | TÁRCA

Idézet a Természetbúvár 2019/4-es számából: ”Egy részletes előjelzési modell alapján 80 hazai mérőállomás éghajlati diagramjait rajzoltuk meg a század két időszakára, a 2011-2050-es és a 2051-2100-as periódusra. A diagramok egyértelműen egy folyamatosan erősödő száraz /../ földközi-tenger-vidéki éghajlat kialakulásának jellegzetességeit mutatják tenger nélkül. Ilyen éghajlatú területek legközelebb tőlünk délkeletre, a Kelet-Balkánon vagy még messzebb Kis-Ázsiában találhatók. Ezekhez hasonló éghajlati forgatókönyvekre kell felkészülnünk.

A Kárpát-medence felszíni viszonyaihoz leginkább hasonló kelet-balkáni terület a bulgáriai Marica-völgy, amelyet akár modellként is tekinthetnénk, ahol egy magashegységektől övezett folyóvölgyben sok kilométer hosszan üvegházas mintagazdaságok működnek, amelyek primőrrel látják el Európa számos országát.

A környező hegységek vizeinek összegyűjtése és az erre épülő öntözéses és melegházas… → Folytatás

2023.02.04. 16:02