Olvasási idő 11 perc

budapest

CSIKÓS ATTILA | PUBLICISZTIKA

Ebből a százötvenből jómagam ötvenet itt töltöttem el. Jobban mondva ott, hiszen ma már Badacsonytördemicen élek, mely falu jövőre lesz 750 éves. Budapest létének, történetének és történéseinek harmadát a fővárosban éltem, ismertem meg, nem kevés. Könnyebb e harmad időnyi történelemmel beleoldódni egy nagyváros sorsába, mint akár teljes maradék életidőmmel „felszívódni” az „itteni” hétszázötvenben? Nem tudom. Ahogy azt sem tudom, mit jelent budapestinek lenni. A nézőpont távolítása mit sem segít, a „big picture” és a lelkemben Budapestről élő kép, a főváros mikroműködéseit is ismerő ember emlékei és meglátásai nem különböznek semmiben. Talán mert végleg és mindörökre városi, nota bene, fővárosi vagyok és maradok.

Szokásaim, reakcióim, öltözködésem, gondolkodásom velem élő jellemzőim, tehát meghatározóan nincsen helyrajzi vonatozásuk. Néha rákérdeznek a faluban, hogy valami, bármi hiányzik-e? Nekik gyakran hiányzanak az üzletek, hogy Pesten mindig és bármikor „van minden”. Nekem biztos nem hiányzik a budapesti szmog. E tördemici pár hónap alatt arra jöttem rá, hogy ami valóban hiányzik, az hiányzott már tíz vagy húsz éve is. Mindaz, amiről jobbára Krúdynál, Mándynál olvastam, s ami lassan-lassan kikopott a városból a százötven éve alatt. A citoyen lét öröme, felelőssége, büszkesége, otthonérzete. Apró dolgokról beszélek. Mondok két példát. Az újságok a teraszokon ülök kezéből. A cipősarkak kopogása. Az egyik a szellem süppedését mutatja, a másik (nekem) az aszfaltozott út örömének eltűnését, a gumitalpak cuppogása, mint a sáré, „elvidékiesíti” a járást, a viselkedést, a világban való közlekedést. Valahogy elslamposodott a főváros polgársága, már ami ebből a kasztból megmaradt neki. Hogy milyen Budapest? Néha, mint az értelmiség egy része által panyókára vetve hordott zakó.

Tüntetőleg ódzkodik a konformizmusoktól, de képtelen elszakadni az elvárásoktól, az „öltönyösség” hagyományaitól. Számomra a városi élet, s éppen azért, mert „mindig minden van”, s mert magam is követek íratlan szabályokat, a szokások jótékony rabságát jelentette. Az ember megszokta, hogy sétál, meg szokta látogatni a kedvenc helyeit, szokott könyvesboltba járni, jelesen be szokott térni az Írók Boltjába, cél és konkrét vásárlási szándék nélkül (eme látszólagos céltalanság a citoyen legnagyobb vagyona és erőforrása), ahogy el szokott járni kiállításokra is, e téren is vannak, lehetnek kötődései, szokásában áll színházba járni, s itt is vannak kedvencei (ez ugye a másik városi és polgári attribútum: a választás lehetősége és joga sic!), vannak törzshelyei, kedvenc pincére, útvonala, épülete és kisboltja. Régen még trafikja is volt, de nemcsak a megszokott vendéglők, ivók és kávézók zárnak be egyre gyakrabban, a trafik, mint olyan már nem is létezik. A trafikok megszűnésével kezdődött minden bajom? Talán. Évtizedekig bolyongtam ebben a pompás metropolisban, közben épületek, helyek dőltek ki mellőlem (a szó szoros értelmében), s nem pusztán a városkép átalakulása, a változás szemmel látható jelei kedvetlenítettek el. Szokásaim váltak egyre értelmetlenebbé. A létem alapját képező szövet kezdett elfoszlani. Amíg tizenöt éve, beülve az akkor még működő kedvenc kávéházamba, a presszó mellé rendelhettem egy pakli cigit, mely gesztusban volt némi nyegle elegancia, ma felkészülten kell érkeznem, mintha túrára mennék. Apróság, tudom, ahogy a cipőkopogás, a sarok alatt felnyikkanó beton, de minél nagyobb egy város, annál több apróság szervezi valódi polisszá, hatalmas területű kő és beton rengeteg helyett. A telefonfülkék, mondjuk, hiába van mindenkinél mobil. Az éjszaka is nyitva tartó helyek. Budapest éjszakai élete felszívódott pár ezer brit „vendégmunkás” gyomrában és ereiben. A távolságtartó, egy vidékinek rideg és talán bunkó, de létező jómodor. Esküszöm, nem nosztalgiázom, de még emlékezem a bérházak savanyú pince és bugyogó húsleves illatú illemtanára.
Párizs is nagyváros, örökké siet és nem kevésbé kitett a divat és a generációk változásainak, mégis, a maga módján udvarias. Kifinomult. Maradtak benne emberek, polgárok, akik e kérdésben hajthatatlanok. A változás minden szemmel látható jele, tünete komolyabb okokra vezethető vissza, s az életminőség romlása (az, hogy nem éljük a városunk, jobbára csak lakjuk, ha egyáltalán) országos és évtizedes folyamatokból következik. Lezserségünk slamposság, igénytelenség, eleganciánk sznobéria, kötődéseink praktikus kapcsolatok, mindez főleg kulturális kérdéseket vet fel. S ebből a szempontból most nem állunk túl jól. Lassú pusztulat után, az erózió éveinek végén vagyunk, a fővárost s ami százötven éve volt, s abból megmaradt, sóval hinti be nagy együttműködésben a hatalom és a vele versenyképes üzleti kapzsiság. A Nemzeti Múzeum „ügye”, mely pitiáner, jellemző pártpolitikai belharcból keletkezett, hatásában sokkal nagyobb súlyú lehet, hisz voltaképpen éppen egy város, a polgári logika, a citoyen szabadság és műveltség működésére tör. De hiába! A várost nem mélygarázsai, s a mélygarázsaiban megbeszélt ügyletek teszik, hanem lakói. Polgárai, ha szabad ezt a szót még jóérzéssel használni, egy magát valaha polgárinak valló kormány működése alatt. Amíg akadnak citoyenjei, Budapest tovább döcög, halad az újabb 150 év felé, néha bájosan, esetlenül és zajosan, mint a régi 17-es villamos Óbudán, s lesznek pompás fejlesztései, meg eldugott lépcsői, udvarai is, ahol délben kihallatszik a konyhából a porcelán tálak csörömpölése, s aminek közepén még áll egy százötven éves platán, amit a rosseb tudja miért, de még nem akart kivágatni senki sem.
Ha hiányzik valami, talán ezek az udvarok, várhegyi lépcsősorok, a gázlámpák fénye, az Apostol utcai gesztenyesor, a galériák fontoskodó vernisszázsai, a neonok, s mindezek mai, modern, sőt posztmodern káosza hiányzik, amely érzéki, szellemi sokféleség leginkább a Badacsony hegyén látható összekeveredett erdei avar szépséges sokféleségét juttatja eszembe, ha néha arra megyek.