Olvasási idő 2 perc

kárpát-medencei klíma-forgatókönyv

OROSZ JENŐ | TÁRCA

Idézet a Természetbúvár 2019/4-es számából: ”Egy részletes előjelzési modell alapján 80 hazai mérőállomás éghajlati diagramjait rajzoltuk meg a század két időszakára, a 2011-2050-es és a 2051-2100-as periódusra. A diagramok egyértelműen egy folyamatosan erősödő száraz /../ földközi-tenger-vidéki éghajlat kialakulásának jellegzetességeit mutatják tenger nélkül. Ilyen éghajlatú területek legközelebb tőlünk délkeletre, a Kelet-Balkánon vagy még messzebb Kis-Ázsiában találhatók. Ezekhez hasonló éghajlati forgatókönyvekre kell felkészülnünk.

A Kárpát-medence felszíni viszonyaihoz leginkább hasonló kelet-balkáni terület a bulgáriai Marica-völgy, amelyet akár modellként is tekinthetnénk, ahol egy magashegységektől övezett folyóvölgyben sok kilométer hosszan üvegházas mintagazdaságok működnek, amelyek primőrrel látják el Európa számos országát.

A környező hegységek vizeinek összegyűjtése és az erre épülő öntözéses és melegházas gazdálkodás lenne az ígéretes túlélési stratégia a Kárpát-medence országainak is.

Feltételeit nagyban elősegítené a hegyvidékek újraerdősítése és a környező országok szigorú vízügyi együttműködése.

A klímaváltozás kihívásaira csak az egymásra utalt népek békés együttélésén alapuló összehangolt közös stratégiája adhat megfelelő választ.”

Borhidi Attila, Dobor Laura, Horváth Ferenc:Magyarország természetes növénytakarója (TermészetBúvár 2019/4 – 7.old.)

Kiegészítés:  A politikai közbeszéd már használja a „klímapolitika” kifejezést…de ami számomra különösen érdekes volt; az a szakemberek konkrét javaslata. A korábbi „Kert-Magyarország” idea helyett az „Üvegházas-Magyarország” lehetne a mezőgazdaság kitörési pontja a következő 20-30 évben! De ennek feltétele a szomszédainkkal való jó kapcsolat. Kétlem, hogy a jövő évi „Trianon-búsongás” ezt elősegítené…