Olvasási idő 3 perc

horror és kereszténydemokrácia

OROSZ JENŐ | SZERK

A populista jobboldal horrorban utazik
Mintha a világon mindenütt a túlzásba vitt kereskedelmi és politikai propaganda egyfajta csömört okozott volna az emberekben, főleg a fiatalok körében. Mintha sem a köztársasági eszményt megtestesítő „Szabadság, Egyenlőség, Testvériség”, sem a köztársaság-, és globalizációellenes „Isten-Haza-Család” hármas jelszavak már nem volnának eléggé mozgósító erejűek. Mintha maguk a különböző filozófiákban gyökerező ideológiák avultak volna el ebben a digitális, vizuális világban. Mintha ez a folyamat a szabadságjogokat és kizsákmányoltakat védő baloldaliakat sújtaná a leginkább, de valójában a mérsékelt jobboldali konzervativizmus alól is kihúzta a talajt, hiszen mindkét eszmerendszer alapját a XIX. századból származó, elméletieskedő, írásos kommunikáció jelentette. Mintha a könyv ugyanolyan elavult „adathordozóvá” vált volna, mint a bakelitlemez. Mintha az érveken alapuló vita, mintha a középkorban szokásos egyetemi viták, retorikai gyakorlatok, valamint az „ördög ügyvédje” által mesterségesen biztosított dialektika veszett volna ki végleg a világból.

A hol baloldali, hol jobboldali jelmezben feltűnő, de mindenképpen „szellemi-elit-tagadó” leginkább az „Isten-Haza-Család” értékekkel kampányoló populizmus korunk tömegtársadalmaiban már csak a hatásvadász politikai marketingben hisz; egyetlen célja, hogy hasson az irracionális érzelmekre!

Mi a manipulációs technikájuk?
Végy egy beképzelt, nárcisztikus politikust, aki a világot leegyszerűsíti jókra és gonoszokra. Azt hirdeti, hogy minden rossz – koroként változó módon – vagy a burzsoák, vagy a zsidók, vagy az amerikaiak, vagy a kommunisták, vagy katolikusok, vagy a homoszexuálisok, vagy a pedofilek, vagy a toleranciát hirdető liberálisok sátáni összeesküvése miatt létezik, amelyet ő és csakis ő tud legyőzni. Tehát, miközben magát gátlástalanul belehelyezi a „sárkányölő Szent György” szerepébe, addig minden politikai ellenfelét démonízálja!
De mivel az euro-atlanti civilizációban élők számára mára lényegében bocsánatos bűnné szelídült a „hét főbűn”, közte a fösvénység/takarékosság, a kevélység/kivagyiság, a bujaság/szexuális lazaság, a torkosság/fogyasztói attitűd stb. ezért ki kellett találni olyan új, fantáziát megragadó bűnöket, amelyek hatással lehetnek a filmek világában szocializálódott tömegek számára. Így került a képbe a horror: hogy létezik egy amerikai, vagy kozmopolita liberális ördögi elit, amely sátánista pedofil kannibálhálózatot tart fenn, és amely elrabolt gyerekek véréből meríti az erejét. Mindez lehetne akár egy rossz vicc is, de ez a hatalomra törekvő Republikánus Párt trumpista szárnyának a világképe!
Annak a trumpista vonalnak, amelyet egyébként teljes mellszélességgel támogat a magyar miniszterelnök…